Sgip i gynnwys

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn darparu mynediad di-dâl i ysgolheictod o Gymru. Mae’r rhan yma o’r wefan yn cyflwyno cylchgronau sydd wedi ei digido fel rhan o brosicet Europeana Libraries ac mae’n cynnwys  detholiad o gylchgronau sy’n cynnwys croestoriad o syniadaeth wleidyddol, gymdeithasol a crefyddol Cymreig  o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a chychwyn yr ugeinfed ganrif