Sgip i gynnwys

 

Newyddion da! Rydym ni wrthi'n creu gwefan newydd sbon ar gyfer Cylchgronau Cymru i ddisodli'r wefan hon. Bydd y cylchgronau a fydd ar gael ar y wefan newydd yn rhychwantu cyfnod o dros ddwy ganrif, rhwng 1735 a 2006, ac fe fydd hi'n fyw i'r cyhoedd o ddiwedd Mawrth 2017.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau neu os hoffech chi brofi'r wefan newydd:profi.cylchgronau@llgc.org.uk

Gallwch ddilyn y newyddion diweddaraf ar Twitter hefyd: @welshjournals


 

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn darparu mynediad di-dâl i ysgolheictod o Gymru. Mae’r rhan yma o’r wefan yn cyflwyno cylchgronau sydd wedi ei digido fel rhan o brosicet Europeana Libraries ac mae’n cynnwys  detholiad o gylchgronau sy’n cynnwys croestoriad o syniadaeth wleidyddol, gymdeithasol a crefyddol Cymreig  o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a chychwyn yr ugeinfed ganrif